Så lyckas du med studierna

Är du skoltrött, men måste plugga till tentor eller prov? Eller kanske pluggar du mycket, men lyckas ändå inte få de resultat du vill ha? Kanske är du förälder till ett barn som tappat all studiemotivation? Goda studieresultat handlar mycket om att hitta en passande studieteknik samt en bra rutin. Här får du de bästa tipsen för att lyckas med studierna.

Läxhjälp

Att anlita professionell läxhjälp är ett allt mer vanligt förekommande sätt att förbättra högstadie- och gymnasieelevers betyg. Det vanligaste är att äldre elever, ofta universitetsstudenter med toppbetyg, anställs för att hjälpa yngre elever med vissa ämnen. Eleven som ger läxhjälp ligger nära i ålder och kan därför relatera bättre till den yngre elevens problem än vad en förälder kan. Dessutom har den äldre eleven nyligen läst kursen och vet vad som krävs för att klara av den med gott betyg. Fokus ligger på mål, struktur, uppföljning och studieteknik. Med andra ord får den yngre dels hjälp med den specifika uppgiften eller provet, men även användbar kunskap för framtida studier. Ibland behövs det bara lite hjälp på vägen för att det ska lossna och studiemotivationen ska komma tillbaka. Dessutom ger läxhjälp kontinuitet i studerandet vilket även minskar stressen för eleven. Att plugga hårt dagen innan ett prov är sällan en bra metod och leder oftast till onödig stress och dåliga studieresultat. Det är viktigt med bra rutiner för att lyckas. Läxhjälp ger en god framförhållning och en kontroll över studierna.

Läxhjälp.com är ett samarbete mellan flera av det största företagen som erbjuder läxhjälp. Dess mål är att erbjuda läxhjälp, men även att sprida kunskap om studieteknik och studiemotivation. De erbjuder läxhjälp från bland annat My Academy, StudyBuddy och Matteakuten. De olika företagen har olika tillvägagångssätt och ämnesinriktningar, men grundprincipen är densamma.

Fina anteckningar & scrapbooks

Att göra vackra och bearbetade anteckningar är en välbeprövad studieteknik. Alla elever är olika och har olika inlärningssätt. Att ta anteckningar är dock något som de flesta gör och har användning av. Att anteckna på lektionen gör eleven aktiv. Däremot är det många som kan förbättra anteckningstekniken. Det gäller att anteckna lagom mycket på lektionen och föreläsningen. Lagom mycket innebär att få med ded viktigaste begreppen, nyckelorden, namnen och andra termer. Att försöka skriva ner allting som sägs är oftast en dålig idé eftersom det då är lätt att tappa fokus och missa det viktiga. Det är viktigt att renskriva anteckningarna. Att göra fina anteckningar, gärna med olika färger och i en fin scrapbook, är ett utmärkt sätt att repetera materialet. Fina anteckningar gör studierna mer rofyllda och mer kreativa. Använd gärna fina böcker, bra pennor och annat som gör anteckningarna till en rolig aktivitet snarare än ett måste.